image1 image2 image3
logo

Yepp Kecerovce- Olšava

Od r. 2010 sme členmi medzinárodnej siete YEPP, ktorej nositeľom je vzdelávacia inštitúcia INA v Berlíne (Free Universita of Berlin).  Program pôsobí v 8 európskych krajinách, vytvára sieť organizácii pracujúcich s mládežou, ktorého cieľom je aktivovať ohrozenú mládež v rôznych európskych krajinách. K cieľom YEPP programu na Slovensku radíme: 

                1. Aktivizáciu rómskych a nerómskych mládežnických lídrov k ich aktívnej participácii na komunitnom rozvoji región

                2. Podporu podnikavosti a zamestnateľnosti ohrozených skupín mládeže

                3. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ohrozenej mládeže v regióne

          4. Zbližovanie rôznych kultúrnych a sociálnych skupín v regióne

 

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates