image1 image2 image3
logo

O nás

 Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT vzniklo v r. 2004 a jeho misiou je posilňovanie rozvoja rómskych, marginalizovaných komunít na východnom Slovensku. K princípom našej práce radíme komplexný, strategický prístup a kontinuálnosť. Mobilizujeme miestne zdroje, vytvárame partnerstvá, splnomocňujeme členov komunít k participácii na rozvojových projektoch.  Spolupracujeme s obcami, združujeme sociálnych a komunitných pracovníkov, pedagógov, pastorálných pracovníkov a rôznych expertov. Od r. 2010 sme členmi medzinárodnej siete YEPP (Youth empowerment partnership programme). Jej cieľom je aktivizácia mládeže a rómskych lídrov, ktorí preberajú zodpovednosť za vývoj ich komunít. Zakladáme miestne akčné skupiny, podporujeme prácu komunitných centier, realizujeme vzdelávacie aktivity, projekty zamerané na sociálne podnikanie, projekty zamerané na odbúravanie stereotypov a predsudkov v spoločnosti, organizujeme medzinárodné výmeny.

 

Naše programy:

Komunitná, sociálna a misijná práca

Program podpory bývania (Housing program)

YEPP (Youth empowerment partnership program)

Biznis pre lepší život (Business for better life)

Medzinárodné výmeny

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates