image1 image2 image3
logo

Komunitná práca

           Komunitná práca je základom našej práce. V lokalitách, v ktorých pôsobime vyhľadávame miestnych aktivistov, lídrov, ktorých zapájame do vzdelávacích programov. Podporujeme vznik a rozvoj komunitných centier, mládežnických klubov, neformálnych zoskupení, v ktorých vidíme hybnú silu rozvoja komunít. Na regionálnej úrovni pomáhame vytvárať funkčnú sieť spolupracujúcich organizácií (samosprávy, cirkvi, školy, neziskové organizácie, podnikatelia). Na partnerskej báze vytvárame stratégie rozvoja, vedieme vzdelávacie treningy zamerané na získavanie  nových zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, osvetové zdravotné programy, líderstvo).

 

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates