image1 image2 image3
logo

Medzinárodné výmeny

Každoročne sa zúčastňujeme medzinárodných výmien, kempov, konferencií. Mládež a lokálni lídri majú možnosť vycestovať do iných krajín, spoznať iné kultúry, vymieňať si skúsenosti, ktoré prinášajú a aplikujú do svojich aktivít doma. Dlhodobo spolupracujeme s organizáciou Internationalen Bauorden  z Nemecka, ktorá organizuje pravidelné dobrovoľnícke tábory zamerané na manuálne zručnosti a sociálnu inklúziu. 

Fotoalbum

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates