image1 image2 image3
logo

Biznis Pre Lepší život


Program „Biznis pre lepší život“ vznikol začiatkom roku 2015 ako prirodzený výstup pilotných projektov zameraných na prípravu mládeže na podnikanie. 

Biznis pre lepší život je metódou (prístupom), ktorou chceme orientovať šikovných mladých ľudí na rozvoj ich podnikateľských nápadov. Oslovujeme  tiež spolupracujúce subjekty ako sú samosprávy, NGO a školy k tvorbe malých sociálnych podnikov. Pre záujemcov zabezpečujeme vzdelávanie v oblasti tvorby biznis plánov, poskytujeme poradenstvo a realizujeme experimentálne projekty rozvíjajúce konkrétne podnikateľské zámery. Metóda využíva nástroje ako sú:

               1.Dotovaná zákazka (časť zákazky je financovaná z rozpočtu projektu, časť platí zákazník) 

               2. Sprostredkovanie zákazky

               3. Sprevádzanie lektorom začiatočníka pri prvých zákazkách

          4. Využívanie príspevkov aktívnej politiky štátu

               5. Tvorba biznis plánov pod vedením expertov (IFUA, Maďarsko)

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates