image1 image2 image3
logo

Projekt Krajčírska dielňa Romani SUV

 

  Od júna 2020 realizujeme projekt určený aktívnym rómskym ženám z obce Rankovce a okolia. Zámerom projektu Romani SUV (Rómska ihla) je prevádzka a profesionalizácia krajčírskej dielne zameranej na produkty tradičnej rómskej výšivky. Lokálne špecifikum "rankovská rómska výšivka" je hodnotou s potenciálom meniť životy miestnych rómskych žien.Považujeme za dôležité zviditeľniť a rozvinúť túto tradíciu, podporiť jej odovzdávanie mladším generáciam. Aktivizácia rómskych žien a dievčat v dielni predstavuje pre ne aj odrazový mostík smerom k začleneniu sa na trh práce.


  K najväčším problémom rómskych komunít v našom regióne patrí  nezamestnanosť (35%), a v posledných rokoch najmä nezamestnanosť žien. Ženy zvyčajne zostávajú doma, s deťmi. Cestovanie za prácou do značne vzdialeného mesta je pre ženy- matky zložité. Priamo v obci si ženy len ťažko nachádzajú uplatnenie. Preto sme pred 3 rokmi prišli s myšlienkou podpory rómskych žien cez krajčírsku dielňu. Väčšina dievčat študuje na Strednej odbornej škole technickej v odbore šička. Navyše v komunite je stále prítomné remeslo ručnej výšivky, generačne sa odovzdáva. Tento živý fenomén sme podchytili a ukázalo sa, že je výborným nástrojom na aktivizáciu rómskych dievčat a žien. Rómske ženy nie len vyšívajú, ale niektoré z nich sú dobré aj v navrhovaní dizajnu výšiviek. Ich práca bola v roku 2018 prezentovaná na veľtrhu umenia vo Viedenskom múzeu, tiež v galérii Tranzit v Bratislave a v Národnom múzeu rómskej kultúry v Martine.


  Krajčírska dielňa funguje na báze spolupráce 8 žien. Našou víziou je mať oficiálnu prevádzku- sociálny podnik s dobre rozvinutým marketingom.
Ciel projektu chceme dosiahnúť prostredníctvom vybudovania sebestačného sociálneho podniku zameraného na výrobu ručne vyšívaných produktov ako sú tašky, bylinkové vrecúška, vankúše a pod. V krajčírskej dielni budú pracovať miestne rómske ženy, a to na pozíciach: šičky, vyšívkárky a dizajnérka. Tím pracovníčok bude pod supervíziou skúsenej krajčírky a lektoriek.V úvode projektu rómske ženy absolvujú intenzívny tréning krajčírskych zručností a sociálnych spôsobilosti potrebných k úspešnemu začleneniu sa na trhu práce (komunikácia, zamestnanecká etika, tímová spolupráca).Následne budeme koordinovať prevádzku dielne s tímom 11 žien- 3 šičky, 7 výšivkárky, 1 dizajnérka. Produkty- výrobky dielne budú následne distribuované na trh, ponúkané zákazníkom prostredníctvom komisionálneho predaja, vystavované na rôznych podujatiach. Dôležitou aktivitou projektu je formalizácia prevádzky- ide o prípravu projektu (biznis plánu) a potrebnej dokumentácie k priradeniu statusu sociálneho podniku.


  Projekt Krajčírska dielňa Romani SUV je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates