image1 image2 image3
logo

Projekt EDEN

 

Komunitná záhrada EDEN (Enviromental Development and Education in Neighborhood)

 

Myšlienka tvorby komunitnej záhrady vznikla v r. 2016. V obci Rankovce pracujeme niekoľko rokov na premene rómskej osady v normálne fungujúce susedstvo. Proces revitalizácie susedstva začal snahou o zlegalizovanie pozemkov a obydlí, ktoré sa v osade nachádzajú, ďalej riešením infraštruktúry a verejných priestranstiev. Dôležitou súčasťou života v komunite je priestor, kde sa ľudia stretávajú, trávia voľný čas, vymieňajú skúsenosti. V Rankovciach, v prehustenej osade chýba priestor pre bezpečné a zdravé trávenie voľného času. Deti utekajú z preplnených domov, zvyčajne trávia čas na štátnych cestách a v blízkosti pohostinstiev.
Ďalším problémom je absencia vzťahu k verejnému majetku. Myslíme tým starostlivosť o okolie a výkon tzv. komunitnej kontroly. Rozmáha sa vandalizmus, tvoria sa divoké skládky odpadu, ktoré sú následne ohniskami infekčných nákaz. Pozorujeme nedostatok hygienických návykov a vedomosti z oblasti zdravovedy a zdravej výživy u početnej skupiny obyvateľov. Rodiny, ktoré si od r.2013 postavili svojpomocne svoje vlastné legálne domy potrebujú byť priebežne vzdelávané a trénované, ako sa starať o príbytky, záhrady, aké majú práva a povinnosti spojené s legálnym bývaním. V roku 2018 v rámci programu bývania začne stavať svoj dom ďalších 13 rodín, ktoré taktiež potrebujú byť priebežne vzdelávané.

Naším cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie, trávenie voľného času, ale aj vzdelávanie celých rodín od útleho veku po dospelých. Komunitná záhrada vznikne ako výsledok participatívneho plánovania jednotlivcov žijúcich v susedstve. Rómske rodiny ju budú vytvárať podľa vlastných predstáv, bude v nej priestor pre všetky vekové skupiny. Následne v komunitnej záhrade budeme realizovať praktické tréningy rôznych zručností potrebných pre život, napr. ako si založiť záhradku, ako spracovať odpad (kompostovanie, recyklácia odpadu formou výroby ekobrikiet), čo znamená mať legálny dom, ako ušetriť v domácnosti, ako využívať lokálne zdroje a pod. Komunitná záhrada bude nástrojom na formovanie správania a zručností mladých rómskych rodín, ktoré vytvárajú susedstvo.

Tento projekt je realizovaný od marca 2018 vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis. Ďalším podporovateľom je Nadácia pre deti Slovenska v rámci fondu Hodina deťom.

 

 

2024  Združenie pre lepší život   globbers joomla templates